Phù Sanh

Kỷ Phù Sanh hoàn thành xong 999 nhiệm vụ mau xuyên, nàng không trực tiếp phi thăng đến Thần giới mà trở về nơi ban đầu sinh ra. Sửa đổi số mệnh của mình và người xung quanh.


Một số câu nói nổi bật của nhân vật:

Chúc Tử Uyên: "Nàng vô tình cứu ta một mạng, ta điên cuồng tìm nàng mười năm. Ngày đó nghe tin nàng chết, trái tim ta cũng chết theo, ta giúp nàng trả thù, nhưng mục đích sống của ta là gì đây?"

Kỷ Phù Sanh: "Cả thiên hạ nhục ta, khinh ta, không sao cả! Nhưng nếu ai dám đụng đến một cây lông tóc của hắn... Chân trời góc biển, ta cũng liều mạng mà bắt về cho được. Ân nhặt cốt tạo mộ, chỉ có thể lấy thân báo đáp."

Kỷ Vân Mặc: "Chúc Tử Uyên! Ta giao nàng cho ngươi. Nếu ngươi không đối xử tử tế với nàng, thì cho dù ta chỉ còn có một hơi, cũng sẽ kéo ngươi cùng xuống địa ngục."


Nhận xét về Phù Sanh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ