Phu Quân Đừng Khóc

Chu Vũ Đế năm thứ hai mươi hai, hoàng thành xảy ra cung biến.

Đế - Hậu cuối cùng cũng xé xuống lớp mặt nạ giả dối bấy lâu, lộ ra nanh vuốt thật.

Má ấp vai kề, lại chỉ luôn nghĩ cách để trừ khử lẫn nhau.

Một người thành công, một người thất bại...

Một kẻ chết, một kẻ hóa dại khờ... 

Gặp nhau là duyên phận, đáng tiếc, giữa chúng ta, là nghiệt duyên.

"Bước ra khỏi căn phòng này, chàng là Chu Vũ Đế anh minh thần võ, ta là yêu hậu Lí Trúc Lan hại nước hại dân. Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, thề không giết chết nhau không bỏ qua!"

"Phu quân, đừng khóc...

 Dù ở bất cứ đâu, ta vẫn sẽ luôn yêu chàng...

 Trao cho chàng, cả linh hồn và sinh mệnh của ta..."

...

Note: Truyện chỉ là hư cấu, không có thật trong lịch sử, mọi sự trùng hợp là ngâu nhiên, không nhằm vào bất cứ cá nhân tổ chức nào.

Truyện có cảnh H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

Nhận xét về Phu Quân Đừng Khóc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ