Phu Nhân, Ta Yêu Nàng

Văn án:


Kiếp trước của nàng là Chu Thục Trân - hoàng hậu nước Tạ. Cao cao tại thượng, vạn lần tôn quý. Văn Thành hoàng đế đối với nàng tình thâm nghĩa trọng được thế gian lưu truyền. Nàng vì hắn, nam chinh bắc chiến. Vì cơ đồ giang san nước Tạ ngày đêm không ngơi nghỉ. Sau khi chiến trận giữa hai nước Tạ - Châu kết thúc, quân Tạ với sự dẫn đầu của nàng cầm hòa với Đại Châu, hai nước lập ước giao hảo tránh chiến tranh diễn ra lần nữa. Hắn ngồi vững ngai vàng. Sau khi nàng lui về hậu cung, bị vu hại giết chết hoàng tự. Hắn tra khảo nàng làm gương thiên hạ. Đến cùng hắn ban cho nàng một ly rượu độc. Khiến nàng chết tâm tư bấy nhiêu năm qua. Sau khi dốc cạn chung rượu độc, nàng lấy lửa thiêu đốt đi ý tình thế nhân. 


Mong mọi người sẽ ủng hộ.

Nhận xét về Phu Nhân, Ta Yêu Nàng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ