Phú Bà Kiêu Ngạo

Hoàn Nhiên người phụ nữ nắm trong tay khối tài sản nhiều nhất ở Hoàn gia chỉ tiếc là đứng sau một người đó là Trần Nhất Thiên. Hai người lấy nhau về nhưng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, Trần Nhất Thiên có khi cả tháng còn không thèm về nhà, riết Hoàn Nhiên cũng đã quen.

Yêu đơn phương nhưng rồi lại là người thua cuộc.

Luôn làm tất cả mọi thứ vì người đó nhưng rồi kết cục lại là người rơi nước mắt.


Nhận xét về Phú Bà Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ