Phong Linh

Tinh linh là gì? Tinh linh có thể ban điều ước sao?

Đối với người khác, chắc hẳn đây là một cơ hội tốt để đổi đời. Thế nhưng với một người an phận như tôi, nó lại là một gánh nặng.


Nhận xét về Phong Linh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ