Phong Duyên Kiếp
Trần gian giống như một giấc mộng dài, đi hết cả một kiếp người vẫn chẳng thể tìm được đích đến...Nàng là một Thượng thần tối cao của Hoa Giới, vì cứu người mình yêu mà tử nạn, nguyên thần được gửi gắm xuống trần gian, trải qua tình kiếp để hồi sinh chân thân. Một đời người ngắn ngủi nhưng chứa đầy khổ lệ bi ai, chàng vì nàng mà từ bỏ Tam giới, tình nguyện ở lại trần gian bảo vệ nàng một đời bình an...Đáng tiếc, phong duyên kiếp không dễ buông bỏ, trải qua bao sóng gió tai ương, mất đi rồi mới biết trân trọng. Hai tấm chân tình lại trở về bên nhau... Tuy nhiên, phong duyên như mộng, liệu Tuyết Liên và Tử Dạ có thể ở cạnh nhau hạnh phúc suốt một đời?

Nhận xét về Phong Duyên Kiếp

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ