Phồn Hoa Viết Tên Nàng
Phong ấn kí phát sáng trong vụ nổ đêm đó giống như định mệnh. Một dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi, nhưng mà là dòng trôi ngược. Cứ vậy mà theo đi, một mảng đen tối lạnh lẽo bao phủ, cánh ngạn đỏ rực bay phấp phới. Nhạt nhòa mở mắt là những ánh sáng bắt đầu cuộc sống mới.
Kiếp này nhung gấm lụa hoa, xuất thân hơn người, vạn phần cao quý. Phúc khí đã đủ, nơi đây cho nàng mọi thứ, đời này của nàng định là hạnh phúc ngọt ngào. Có cha mẹ, có ca ca, đệ đệ, có gia đình nàng, có người quan tâm nàng, có người yêu nàng bằng cả sinh mạng.

Nhận xét về Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ