Phi Thăng Chi Hồn Linh Ký

Nhân, Ma, Yêu nói riêng và toàn bộ sinh linh nói chung mặc dù mang dòng máu, thuần chủng khác nhau nhưng trong vũ trụ Đại Minh bao la này dù chỉ là một sinh vật bất luận to nhỏ đều từ cùng một đẳng cấp mà dần tồn tại. 

Hạ Xuyên Vũ một sinh linh bé nhỏ xuất hiện, trong người bẩm sinh có khả năng trò chuyện, điều khiển và phục hồi linh thực (cây cối),... tư chất linh căn cũng phi thường tốt. Nhưng vấn đề khi tu luyện lại gặp một triệu chứng kì lạ dẫn đến quá trình tu luyện chậm chạp khó khăn hơn người khác rất nhiều, hơn nữa mới xuất thôn đã gây thù không ít với các thế lực. Liệu Xuyên Vũ có thể tu luyện thành công quay về trả mối thù xưa hay không mong mọi người theo dõi.

Nhận xét về Phi Thăng Chi Hồn Linh Ký

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ