Phạt Giới Tâm Ma

Một người sống trở thành một linh hồn
Một hồn linh thành một tia chấp niệm
Một chấp niệm đắc dĩ thành Tâm ma
Một Tâm ma ước muốn trở thành người…

Theo dấu chân một tia chấp niệm dần cường đại hoá tâm ma.
Trêu đùa chúng sinh, đánh lừa thiên đạo,
Thay đổi quá khứ, sáng tạo tương lai,
Ngẩng đầu nhìn thương khung, liếc mắt nhìn vạn giới:
Cười rộ lên: “Ta đã trở thành người!”

o()xxxx((:::::::::::::::::::::::::::::::-

Giọt nước: "Hé miệng ra, ta dạy ngươi uống nước."

...

Đốm lửa: "Đừng cản ta, ta chấm căn nhà này."

...

Đứa bé: "Các ngươi a, còn không mau im lặng"

...: "Vì sao?"

Đứa Bé: "Nhìn xem ta đã trở lại thành người."CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ QUA ĐỌC THỬ.

Nhận xét về Phạt Giới Tâm Ma

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ