Pháp Giới

Một chuyến phưu lưu đầy huyền diệu nhưng cũng không kém phần cam go của một nhóm bạn đến một nơi mà khoa học công nghệ chỉ là một cụm từ lạ lẫm, nơi mà pháp thuật quyết định tất cả. Khoa học và pháp thuật, nhìn có vẻ chúng luôn đối đầu và đào thải lẫn nhau nhưng tại sao lại không thử dung hợp chúng. Một câu chuyện về sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và pháp thuật...

Nhận xét về Pháp Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ