Pháo Hôi Phản Diện Lật Xe Rồi

Trạch Dương là một nhân vật phản diện kính nghiệp hết sức đạo đức, cậu ra sức đi hết cốt truyện thế nhưng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra: “Hệ thống hố cha, người có chắc không đưa ta vào nhầm thế giới đam mỹ chứ?”

Hệ thống điên cuồng lật sách: “Không có nhầm, tôi còn chưa báo cáo lên chủ thần trừng phạt cậu phá hoại thế giới đó. Bẻ cong nam phụ thì thôi đi còn bẻ luôn được cả nam chính, tội này không nhẹ.”

Trạch Dương khóc không ra nước mắt: “Khốn khiếp, ta muốn trở về.”

Nhận xét về Pháo Hôi Phản Diện Lật Xe Rồi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ