Phải Lòng Cô Vợ Đã Chết Tâm

Thẩm Tư Họa một lòng yêu Vạn Kinh Thiên, vì hắn mà không từ bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, trong lòng Vạn Kinh Thiên lại có một ánh trăng sáng - Lăng Thanh Hà. Thế nhưng, người mà Lăng Thanh Hà một lòng hướng đến lại là Quách Phú Tình - kẻ thù không đội trời chung của Vạn Kinh Thiên.

Những tưởng ánh trăng sáng Lăng Thanh Hà là "trà xanh" trong truyền thuyết, nào ngờ cô quyết định tác hợp cho Vạn Kinh Thiên và Thẩm Tư Họa. Thẩm Tư Họa vui mừng khôn xiết, còn Vạn Kinh Thiên chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Lăng Thanh Hà. Vì cuộc sống bình yên của Lăng Thanh Hà, hắn mang theo Thẩm Tư Họa đến thành phố khác lập nghiệp.

Vạn Kinh Thiên đối với Thẩm Tư Họa chỉ có lòng thương hại, Thẩm Tư Họa lại quá yêu Vạn Kinh Thiên, cuộc sống chung không khi nào hòa hợp. Cuối cùng, khi hiểu lầm xảy ra, chưa kịp làm lành, Thẩm Tư Họa bị tai nạn ô tô dẫn đến mất đi ý thức, sống đời sống thực vật. Lúc này, Vạn Kinh Thiên mới nhận ra hắn đã đem lòng yêu Thẩm Tư Họa. 

Thế nhưng, sau ba năm sống đời sống thực vật, Thẩm Tư Họa thực sự chết tâm, đến tận lúc đó, Vạn Kinh Thiên mới hối hận tột cùng. Muốn yêu, muốn chiều, nhưng người kia không hề cho hắn một cơ hội...

Nhận xét về Phải Lòng Cô Vợ Đã Chết Tâm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ