[Otome Game] Nữ phụ Trùm cuối
Một nữ sinh viên trường Đại học nhảy lầu và may mắn không chết, và vô tình xuyên qua một Thế giới mới! Tưởng sẽ được sống yên ổn, nhưng không thân phận của là nữ phụ và sẽ một Ma Vương tương lai và rồi sẽ BAD END.

Và giờ cô đang lên kế hoạch để có thể sống sót.

Nhận xét về [Otome Game] Nữ phụ Trùm cuối

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ