[One Piece] Xuyên Không Thành Con Gái

Cốt truyện và tên của các nhân vật, địa điểm, kĩ năng đều dựa trên anime: One Piece, nhân vật chính sẽ lấy tên bằng tiếng anh để có thể dễ gọi dễ nhớ hoà nhập với thế giới, cốt truyện.


Việt Anh là một học sinh phổ thông mê One piece, là một cú đêm cày manga, đột nhiên xuyên không vào manga mình thích,và được sinh ra như trong hư không, tất cả đều không hay biết, xuyên qua thành con gái lại bất ngờ xuất hiện hệ thống bị lỗi, đi gia nhập băng Mũ Rơm, Việt Anh với thân phận Anna bắt đầu bán manh chiếm lợi từ các cô gái xinh đẹp, dụ dỗ Zoro để tạo thành lá chắn quan trọng nhất trong thế giới One Piece.

Nhận xét về [One Piece] Xuyên Không Thành Con Gái

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ