Ôn Nhu Của Sói

Vũ trụ nhỏ của tôi rất an tĩnh. 

Những thứ tôi suy nghĩ đều được cất giấu ở đây. Thế nhưng không biết từ khi nào tiểu vũ trụ bị lay động xuất hiện thêm một An Trạch Vũ. Cậu ấy ngang nhiên đi vào thế giới của tôi giống như vương tử cao quý dụ dỗ tôi sa ngã.Nhận xét về Ôn Nhu Của Sói

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ