Ôm Lấy Tôi

Cuộc gặp gỡ ấy là định mệnh hay sao?

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai."

"Anh cũng vậy. Chỉ đến khi gặp em, anh mới nhận ra rằng việc mình thích nam hay nữ không quan trọng, anh chỉ thích em."

Tuy rằng bọn họ gặp nhau một cách kì lạ đến vậy, cũng không mấy tốt đẹp, thế nhưng đoạn đường họ cùng nhau trải qua, cùng với tương lai sau này nhất định sẽ đẹp đẽ. 

Nếu em có quá nhiều tổn thương như vậy thì hãy để anh đến bao dung em.


Nhận xét về Ôm Lấy Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ