Nước Mắt Cá Sấu

"Nếu em khóc, tôi nguyện cả đời lau nước mắt cho em." 

"Anh chắc chứ?" 

Nhận xét về Nước Mắt Cá Sấu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ