Nửa Kiếp Sum Vầy, Hai Kiếp Ly Tan

Dưới ánh trăng đêm dài trên đỉnh Côn Luân, chàng đã từng thề nguyền rằng sẽ ở bên nàng đời đời kiếp kiếp, nguyện sẽ một lòng một dạ chăm sóc cho nàng, khiến nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế gian.


Ba năm sau, cảnh còn người mất, nàng trở thành độc sủng hậu phi của Hoàng đế, phong quang vô hạn trong chốn hậu cung ba ngàn giai lệ. Còn chàng làm một Kiếm Tiên uy danh khắp thiên hạ, nhận được sự ngưỡng vọng muôn phần trong lòng dân chúng.


Một người khoác xiêm y lộng lẫy chốn hậu cung, một kẻ làm lữ khách áo vải phiêu bạt giang hồ, ngỡ tưởng rằng từ nay đôi đường cách biệt. Nào ai biết được số phận đổi thay, con tạo xoay vần, đưa đẩy hai người họ vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.


Nửa kiếp sum vầy, nửa kiếp sầu, hai kiếp ly tan, âm dương nan ngộ.

Nhận xét về Nửa Kiếp Sum Vầy, Hai Kiếp Ly Tan

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ