Nữ Phụ Khuynh Thành

Cô là ai?
Cô là Tử Khiết Băng
Cô là chị gái của nữ chính
Còn cô ta thì sao?
Cô ta là Tử Liên Nhu
Em gái của cô
Cô ta là nữ chính
Còn cô là nữ phụ
Cô ta được mọi người yêu thương
Còn cô bị mọi người khinh bỉ
Cô ta có tất cả mọi thứ
Còn cô thì lại chẳng có gì
Vị hôn phu
Gia đình
Bạn bè
Tất cả cô ta đều tham lam cướp lấy.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Cô sẽ lấy lại tất cả
Tất cả những gì thuộc về cô.
Đưa tất cả về đúng vị trí ban đầu.

...


"Nam chính chỉ biết đến nữ chính nhưng không biết rằng nữ phụ cũng biết đau!!"

Nhận xét về Nữ Phụ Khuynh Thành

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ