Nữ Đế Khai Thiên Lập Quốc Khuynh Đông Đế Chế

Thân là Thần Quân dẫn dắt binh lực Cửu Tinh, có thể ngông cuồng xưng bá trước mặt các Thần Đế. Quấy đảo thiên hạ thái bình thành tận thế hủy thiên diệt địa. Đại danh uy chấn là vậy, kẻ tôn người sùng là thế. Cuối cùng vẫn là bị Thượng Chủ Nhất Khuynh Mặc Vương biết tin, bộc phát nàng liền bị lưu đày đến một hành tinh mới.

Hành tinh này sức sống dồi dào, nguyên tố trật tự, nơi cần là có, nơi không cần thì không có. Tất cả đều được phân bố hoàn hảo. Thiên Phượng Tư Nhan có linh tính: Chẳng nhẽ đây là Bảo vật Tinh Cầu, con cưng của tên khốn Mặc Vương?

"Lưu đày ta tới nơi tốt như thế này, rốt cuộc là có ý đồ gì?"

Thiên Phượng Tư Nhan không đoán nổi dụng ý liền phật bào y sống một kiếp sống mới.

.. .. ..

Khai Thiên Lập Quốc Chi Địa

Tự Phong Khuynh Đông Đế Chế 

Quật Khởi Nữ Đế Thiên Phượng

Lẫy Lừng Thống Nhất Thiên Hạ!


.. Tác Giả: Nhất Cửu Mạn Nguyệt ..

Nhận xét về Nữ Đế Khai Thiên Lập Quốc Khuynh Đông Đế Chế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ