Nơi Trái Tim Được Nghỉ Ngơi

Nhân vật chính là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, luôn muốn giúp đỡ mọi người. Một lần cô lên phòng giáo viên và được thầy giáo nhờ trở thành bạn học tập của một cậu bạn được xem là quậy phá nhất trường hay đi đánh nhau và cúp tiết đều đều. Cậu bạn đó có một bí mật mà ai cũng biết chỉ trừ một mình cô, vì tính hay giúp đỡ mọi người nên cô đã chấp nhận và bắt đầu tìm cách đưa cậu bạn đó trở lại là một con người gương mẫu.

Nhận xét về Nơi Trái Tim Được Nghỉ Ngơi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ