Nợ Người Một Tiếng Yêu

Năm năm trước, chỉ với một câu xin lỗi, anh chia tay cô. Năm năm sau, anh trở về đem lại cho cô bao nhiêu sự ngạc nhiên thoảng thốt.

- Lần này, anh nhất định sẽ không buông tay.

Cô không muốn. Không muốn anh đem lại cho cô hạnh phúc, rồi lại nhẫn tâm tước đoạt nó đi.

- Chúng ta không thể.

- Không gì là không thể. Anh với em lại càng có thể.

Cô đau, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng. Năm năm trời ròng rã, cô đau đớn, anh cũng chẳng vui vẻ gì. Dù cho không có cơ hội, anh vẫn sẽ tự mình tạo ra, tự mình giữ lấy cô, trao cho cô hạnh phúc. Anh tình nguyện đánh đổi tất cả để khiến cô hướng về phía anh, buông bỏ quá khứ, cùng anh đi tới tương lai.

Nhận xét về Nợ Người Một Tiếng Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ