Nợ Người Một Kiếp Phù Sinh

Mạc Vương tạo phản, là Vương phi của hắn An Thư Dạ cũng không thể chạy thoát. Họ bị truy đuổi đến đường cùng, chết trong màn tuyết trắng xóa.

Sau khi chết An Thư Dạ không hề đi đầu thai, nỗi oán hận nàng quá lớn, hệ thống mất khống chế không thể kiểm soát.

Nàng dần phát hiện bí mật to lớn, thế giới nàng từng sống chỉ là một cuốn sách. Chính mình và Mạc Vương chỉ là con cờ, cho người được chọn dẫm đạp bước lên đỉnh cao. Sự tức giận ngập trời khiến thời không dần thay đổi.


Ông trời đã cho nàng sống lại một lần nữa, thù là phải báo!

Nhận xét về Nợ Người Một Kiếp Phù Sinh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ