No Name (Không Tên)

No Name - Chen

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác chỉ trong một đêm bạn mất hết tất cả, từ gia đình, bạn bè, tình yêu và hạnh phúc chưa? 

Gia Lạc, là cái tên của một cô bé 15 tuổi đã trải qua cảm giác trên nhưng có khác hơn một chút. Vốn dĩ ngay từ đầu Gia Lạc đã chẳng có gia đình, bạn bè và tình yêu. 

Nhận xét về No Name (Không Tên)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ