Những Kẻ Tầm Thường

- Cậu có biết tầm thường và bình thường khác nhau ở đâu không?

Cậu lắc đầu.

Cô nói tiếp:

- Cả hai đều để chỉ một sự vật, sự việc hay con người ở mức trung bình nhưng chúng khác nhau ở sắc thái. Trong khi tầm thường mang một sắc thai tiêu cực thì bình thường hầu như chẳng mang một sắc thái gì cả. Vì vậy thay vị tự gọi mình là kẻ tầm thường thì hãy cứ nhận mình là một người bình thường nha!

Nhận xét về Những Kẻ Tầm Thường

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ