Những Cổ Mộ Kì Lạ ! (Xuyên qua thời không)
Tên khác của truyện:
Sống cùng thú nhân!(H+)

...
Ở thế giới cũ không còn gì đáng để lưu luyến và vương vấn.
Ở nơi này có các thú nhân yêu thương và thân thiết với mình như vậy, tội gì không ở lại...
*K*

Nhận xét về Những Cổ Mộ Kì Lạ ! (Xuyên qua thời không)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ