Như Một Giấc Mơ

Bài viết của blogger Sảng Sảng với tiêu đề “Ai mới là người yêu chính thức của Trình Gia Ý?” đã leo lên top 1 hot search. Bên dưới bài viết, cư dân mạng đang nhiệt tình đẩy thuyền.

Bắp rang không cần bơ: [Thuyền Ý Ý, Mai Mai sắp cập bến rồi, các người tránh ra mau.]

Ngư dân không đánh cá: [Mị vừa bơi ra kéo Tiêu Minh Viễn xuống biển làm mồi cho cá rồi, thuyền Ý Mai thẳng tiến.]

Kem mì cay: [Tôi đẩy thuyền ba người Ý Ý, Mai Mai, Di Di có được khum.]

Chỉ ăn gạo luộc: [Lầu trên ơi, tôi đẩy phụ bạn.]

Chim không biết bay: [Rén rén trói Trình Gia Ý, Trương Vĩnh Thành vứt lên thuyền.]

Chuyên gia phá thuyền: [Các chị em, đánh sập thuyền của con chim kia đi. Xông lên!]

Cái gì cũng muốn: [Các người đừng cản tôi, tôi đã trói tất cả lên thuyền rồi, Ý Ý của tôi nam nữ đều ăn có được không. Tôi thật khốn nạn, à không, Ý Ý của tôi thật khốn nạn.]

Nhận xét về Như Một Giấc Mơ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ