Nhóc Hàng Xóm

Tôi hôn thoáng lên môi Lâm, sau đó ngồi dài ra ghế, lấy tay che mặt lại. Tôi làm điều đó rồi! Tôi...tôi...

- Chị, đây là ngầm đồng ý à?

Thằng bé bỗng ôm chặt lấy tôi.

- Ừ...ừm. Chị thích em, phi công nhỏ của chị

Đó là khởi đầu mới của chuyện tình cảm đũa lệch chị em tôi.

Nhận xét về Nhóc Hàng Xóm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ