Nhất Sinh Cựu Mộng

Ánh trăng sáng trong lòng Kỷ Thanh Du chính là Chu Cảnh Liễu.
Mà ánh trăng sáng trong lòng Chu Cảnh Liễu lại không phải là nàng.
Mười năm kề cận, mấy phen hoan lạc, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một thế thân.
Yêu hận đan xen, đến cuối cùng cũng chỉ là một hồi mộng cũ.
=============================

Truyện hư cấu, tất cả nhân vật, sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu.

Nhận xét về Nhất Sinh Cựu Mộng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ