Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Là Thanh Mai Trúc Mã

Tiếp nối phần một "Kết hôn với thần tượng.", phần hai này nói đến cuộc sống và câu chuyện tình yêu của đám nhóc nhà họ Kim, Kang,... từ khi còn đi học đến khi họ trưởng thành có con đường riêng của mình.

Phần hai này mang tên "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là thanh mai trúc mã." 

Nhận xét về Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Là Thanh Mai Trúc Mã

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ