Nhất Phẩm Vương Phi
Truyện Nhất Phẩm Vương Phi đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Có người từng hỏi Triệu Quân, chẳng lẽ trước nay hắn chưa từng ôm giấc mộng đế vương, chẳng lẽ trong lòng hắn chưa từng mang thiên hạ?

Hắn không do dự mà trả lời ngay, “Trước khi ta gặp Cẩn Du, thì từng có.”

Giang sơn, thiên hạ… chẳng qua chỉ là một mảng núi sông, ôm chẳng được mà chạm cũng chẳng đến, hà cớ gì hắn phải để trong lòng.

Hắn nguyện đánh đổi giang sơn như hoạ, rũ bỏ cơ đồ đại nghiệp, trải lên vạn dặm hồng trang để đưa người ấy về bên cạnh mình.

Ta hy vọng tất cả những khoảnh khắc thịnh suy vinh nhục trong đời ta đều có người ấy chứng kiến. Ta hy vọng sau này giang sơn gấm vóc, cẩm tú tiền đồ đều có người ấy ở bên cạnh sẻ chia.

Nhận xét về Nhất Phẩm Vương Phi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ