Nhật Ký Vả Mặt Của Tiêu Tổng

Ba năm trước:

"Cao Hy Hy, lần này xem như cô lợi hại. Tôi chấp nhận cưới cô chỉ vì bệnh tình của mẹ tôi đang nguy kịch mà thôi. Hạng phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để trèo cao như cô không xứng!"


Ba năm sau:

"Bao nhiêu năm qua cô đã sống sung sướng với danh nghĩa là Tiêu thiếu phu nhân rồi, bây giờ cô và nhà họ Cao kiếm đủ rồi chứ? Gia Hân đã quay về, ân nghĩa nhà họ Cao đối với nhà họ Tiêu tôi cũng đã trả đủ. Tôi không còn muốn nhìn thấy mặt cô nữa."


Một năm sau đó:

"Hy Hy à, mở cửa cho anh đi, anh biết sai rồi, từ nay sẽ không..."

"Im mồm! Tiêu Sinh, anh cút cho tôi!"

Nhận xét về Nhật Ký Vả Mặt Của Tiêu Tổng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ