Nhật Ký Làm Người Của Lâm Ngọc Hoa

Ta là công chúa Đại Hân, Đại Hân mới tồn tại được hai đời, nam nữ đều có thể kế vị. Hoàng mẫu sinh đc ba người con, ta là người cuối cùng, nhưng từ bé thông minh trầm âm, hai hoàng huynh đều không thể so sánh bằng. Phụ hoàng từng nói, sau này khi ta mười năm, sẽ phong ta làm Hoàng Thái nữ...Nhận xét về Nhật Ký Làm Người Của Lâm Ngọc Hoa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ