Nhật Ký Hắc Hóa Của Trạch Nam

Cao trung năm nhất, Bạch Kỷ Hy và Văn Thiên Hỷ được sắp xếp ở chung một phòng ký túc xá. Số phận đẩy đưa hai người họ gặp được định mệnh của đời mình qua những tình huống không thốt nên lời. Từ đó cuộc sống học sinh đầy sóng gió của hai trạch nam cùng hai thành phần bất hảo của xã hội chính thức bắt đầu.

Nhận xét về Nhật Ký Hắc Hóa Của Trạch Nam

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ