Nhật Ký Dưỡng Chồng Tại Mạt Thế

Sáu năm, Sở Diệp Lam không hiểu. Vì sao cô cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, nhưng vẫn không thể hòa nhập được vào cái gia đình này. Vì sao trong mắt họ chỉ nhìn thấy Sở Kiều Kiều. Luôn là Kiều Kiều thế này, Kiều Kiều thế nọ.

Khi cô và Sở Kiều Kiều bị thương, người cha mẹ nhìn đến đầu tiên luôn là cô ta. Cô mới là con ruột của họ cơ mà.

Sống lại, Sở Diệp Lam quyết định không làm phiền cuộc sống hạnh phúc gia đình họ nữa.

Nhận xét về Nhật Ký Dưỡng Chồng Tại Mạt Thế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ