Nhật Ký Của Thanh Xuân

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là gì?

Là cậu đứng trước mặt tôi nhưng tôi không thể nói “tôi thích cậu”.

Tôi càng yêu cậu bao nhiêu thì tôi lại quên mất đi tôi đã bao lâu rồi không yêu chính mình…..

Nhận xét về Nhật Ký Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ