Nhật Kí Phòng 613

Chuyện kể về những kỉ niệm đáng "nhớ" của Tâm thời đại học với ba người bạn cùng phòng là Quyết, Chiến và Thắng.

Ở đây, sau khi thoát khỏi vòng tay đùm bọc của cha mẹ họ mới bắt đầu vẫy cánh và bay theo những giấc mơ của bản thân.

Nhận xét về Nhật Kí Phòng 613

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ