Nhất Dạ Quỳnh Hoa
Xuyên vào một thế giới tồn tại song song, nữ chính tìm cách mạnh mẽ hơn để trở về nhưng lại bị cuốn vào cuộc chiến bảo vệ Tiểu Thần Giới. Nơi đây có người nàng yêu cũng có người yêu nàng. Đến khi trở về, thế giới của nàng đã biến thành một thế giới mới khác hoàn toàn so với ban đầu.

Nhận xét về Nhất Dạ Quỳnh Hoa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ