Nhành Hoa Dại
Sống ở cổ đại, mọi thứ phức tạp hơn Rose tưởng nhiều. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, bản thân cô chỉ là một nhành hoa dại không nơi thuộc về...

Nhận xét về Nhành Hoa Dại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ