Nhân Vọng Nhất Xuân
Thể loại: Cổ trang, tu chân, huyền huyễn, đam mỹ
Văn án:
- Hạ Tư Cẩm, đời này ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, đường người nấy đi!
Truyền thuyết giới kể rằng, có một vị thái tử nhà trời vì thiên hạ mà quên mình...Nào ngờ chết một cách oan uổng, người người chê tránh tại sao y lại ngu xuẩn như thế?????

Nhận xét về Nhân Vọng Nhất Xuân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ