Nhân Duyên Kiếp Này

Nhân duyên là một điều khó có thể lường trước được. Em gặp anh vào một đêm mưa gió cứ ngỡ vô tình mà cứ mãi vấn vương. Nguyệt Lão se duyên nhưng duyên chưa tận thì tình đã tan hai chúng ta âm dương cách biệt liệu kiếp này hai ta có thể tìm thấy nhau và bên nhau một lần nữa.

Nhận xét về Nhân Duyên Kiếp Này

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ