Nhà Sinh Vật Học Tâm Linh

Dưới đây là 5 điều một Linh Môi Sư cần ghi nhớ

"Yêu mạng sống, yêu sinh vật

Hành động tốt, lý luận tốt

Đồng đội tốt, tin tưởng tốt

Giữ gìn bí mật thật tốt

Khiêm tốn, ẩn mình, dũng cảm" 

Mộc Linh là sinh viên mới sắp ra trường ngành Sinh Vật Học. Cứ tưởng Mộc Linh sẽ được êm ấm sống với niềm đam mê của mình trong một viện nghiên cứu nào đấy nhưng ông trời lại không muốn Mộc Linh sống đơn giản như vậy. Bất ngờ Linh được bà ngoại ký thác hy vọng vực dậy và phát triển nghề truyền thống của gia đình là Linh Môi Sư - người giao tiếp với các sinh vật linh hồn ở thế giới Vạn Sinh Linh. 

Nhưng thế thời bây giờ đã khác, Linh Môi Sư kể ra chính là mê tín dị đoan, một người lớn lên trong xã hội chủ nghĩa như Linh thật là bất đắc dĩ mới nhận lời bà ngoại. Nhưng mà có ai giải thích cho nó biết, nó tích cực xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân như vậy sao người khác lại hiểu nhầm nó là lang băm, chuyên "nhà tôi ba đời bán thuốc gia truyền chữa bệnh trĩ" được. 

Từ một sinh viên nghèo rớt mùng tơi đến một lang băm bán thuốc gia truyền ba đời, Mộc Linh ôm tâm trạng điếc không sợ súng lao vào  công cuộc kiến thiết xây dựng lại hình ảnh Linh Môi Sư trong mắt người đời.  


Nhận xét về Nhà Sinh Vật Học Tâm Linh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ