Người Đi Đêm!

Lê Gia Bảo là một học sinh cấp ba bình thường. Một ngày nọ cậu mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, chạy chữa khắp nơi nhưng không cách nào trị khỏi.

Mãi cho đến một hôm, cậu tình cờ cứu được cô gái xa lạ, vì trả ơn, cô ấy tiết lộ cho cậu bí mật động trời, bí mật mà trước nay ngay cả chính cậu cũng không cách nào tin tưởng.

Thế giới linh hồn! Thế giới của những Người Đi Đêm!

Chỉ có ở nơi đó, mạng sống của Lê Gia Bảo mới có khả năng được cứu chữa.

Nhận xét về Người Đi Đêm!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ