Người Bảo Hộ Hai Cõi Sinh Tử

Người đời thường nói cái chết sẽ chia lìa mọi hạnh phúc, nhưng anh thì khác, anh không nghĩ thế, bởi cái chết chính là sự khởi đầu.

Anh vốn không phải là người, mà chính là Tử Thần. Một khi Tử Thần đã quyết định, thì người ấy cũng không thoát khỏi phán quyết: Tử.

Một lần nữa khẳng định lại, anh không có tim không có nghĩa là anh là kẻ máu lạnh. Tại sao anh lại không có tim? Vì để bất tử ư?

Nhận xét về Người Bảo Hộ Hai Cõi Sinh Tử

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ