Ngược Thê: Cố Tổng, Yêu Anh Thật Đau
Thể loại: Ngược luyến tàn tâm, nữ chính yêu đương mù quáng, nam chính đê tiện, hôn nhân, H+. 
Couple: Cố Tịch Quân × Sở Gia Yên  
Mười năm trước: "Cố Tịch Quân, em sẽ không bao giờ hối hận vì đã theo đuổi anh."
Mười năm sau: "Em ước mình có thể quay lại mười năm trước, ước mình chưa từng nói yêu anh, em hối hận rồi. Cố tổng, yêu anh thật đau."

Nhận xét về Ngược Thê: Cố Tổng, Yêu Anh Thật Đau

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ