Ngược Dòng Thời Gian

"Nếu bạn có năng lực đi lùi thời gian, bạn sẽ dùng nó để làm những điều mình hối tiếc chưa thực hiện trong quá khứ chứ?"

***


*Lưu ý: Truyện sẽ tiếp nhận liên tục ý kiến từ độc giả và sửa đổi thường xuyên, mong mọi người ủng hộ.

*Thể loại: Hành động, siêu nhiên, hư cấu, học đường.

Nhận xét về Ngược Dòng Thời Gian

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ