Ngược Ánh Dương Về Bên Anh

Đây là một muốn tập truyện xuyên sách nha mọi người.

Tự dưng đang yên lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Cô chỉ muốn yên ổn làm một nữ phụ để sống qua ngày, sai lại thành bị trùm cuối để yêu phải làm sao!???

Nữ chính là một người nhu nhược, yếu mềm. Còn cô, Hạ Mạn Tinh nữ phụ độc ác, toan tính đủ điều.

Ngày đầu tiên đi học đã đụng phải ác ma, trùm cuối của truyện. Sau này, Hạ Mạn Tinh phải sống thế nào?

Câu chuyện tình yêu giữ Hạ Mạn Tinh và Lạc Khánh Dương sẽ ra sao?

Mời mọi người đọc và tự cảm nhận...

Nhận xét về Ngược Ánh Dương Về Bên Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ