Ngục Tù Không Lối Thoát
Một cuộc giao dịch bẩn thỉu giữa thể xác và tiền tài. Cô cần tiền để trả nợ, hắn cần phụ nữ để thoả mãn. Cũng chính vì như thế, cả hai dần dần lún sâu vào mối quan hệ không thể cứu vãn này.
Dạ Diễn lừa cô, bắt ép cô phải làm tình nhân của hắn trong vòng một năm. Khiến Đổng Uyên không có cách nào thoát được xiềng xích do chính hắn tạo ra.
"Chỉ một năm thôi là tôi sẽ chán cô rồi, nên yên tâm làm tốt vai trò của mình trong vòng một năm đó đi. Tôi sẽ chu cấp tiền cho em trai cô đi học đầy đủ."
Nhưng đâu ai biết được, một năm kia cô chẳng khác nào sống trong ngục tù, bị quản chặt không cách nào thở nổi, tự do cũng chỉ là ước muốn xa xỉ. Một ngục tù không lối thoát.

Nhận xét về Ngục Tù Không Lối Thoát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ