Ngôi Nhà Trên Đảo Mộng

Một mối tình dở dang của hai con người xa lạ, chỉ là ''vô tình gặp gỡ'' không ngờ lại trở thành nỗi đau của nhau sau này. Nhân duyên là điều không thể biết trước, gặp rồi sẽ yêu nhưng yêu chưa chắc ở bên nhau trọn đời. Chúng ta có thể gặp, có thể yêu, nhưng lại không thể chung một lối về.

Nhận xét về Ngôi Nhà Trên Đảo Mộng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ