Ngốc À, Anh Yêu Em

Cô là nhân viên dưới trướng của anh, được anh đào tạo bồi dưỡng bằng chế độ "cho ăn hành", trải qua một đêm mặn nồng vì bị kẻ khác bày mưu hãm hại. Để rồi sau đó, là một chuỗi ngày của trò chơi đuổi bắt tình yêu.​

Nhận xét về Ngốc À, Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ